ÅRPraktikanter 2021-22- Engelsk

Anna Stærke

Dansk, Engelsk, Naturfag, Mediefag


Læring er en leg, hvis blot undervisningen er god – og i mig finder du både en dedikeret lærer og et indre legebarn. Jeg vil gøre mit bedste for at skabe en tryg stemning og drysse lidt humor ind over timerne.

Kontakt

60158700

Aurore Braase

Håndværk og Design, Naturfag, Engelsk, Fransk og Historie/Samfundsfag.

Mine linjefag fylder ikke kun i skolen, men er en naturlig del af min hverdag. Jeg har erfaring med professionel madlavning, bæredygtigt byggeri og køkkenhave. Jeg ser min undervisning bygget op om fortælling, leg og livsglæde. Det faglige har lige så stor betydning, som det at dyrke det naturlige gode i mennesket.

Kontakt

42 22 91 81

Bjørn Kragelund Olsen

Engelsk, Fysik og Kemi, Håndværk og Design, Naturfag, Matematik og Seksualundervisning.

Jeg er et barn af de frie skoler, som sætter pris på og deltager aktivt i fællesskabet omkring skolen. Jeg vil, med min velovervejede og rolige personlighed, udfordre og udvide mine elevers horisonter om det almenmenneskelige. Jeg er desuden en Viking med interesse for naturen, håndværket og det historiske.

Kontakt

40449147

Clara Wittus Skottfelt

Dansk, engelsk, idræt, billedkunst, medie, seksualundervisning

Jeg kommer med et bredt smil og tålmodigt sind; med masser af gode idéer, og evnerne til at udføre dem.
For at sikre elevernes læring vil jeg, gennem fælles oplevelser, udendørs leg og bevægelse opbygge et stærkt klassefællesskab, hvor vi tør tage chancer og det er tilladt at fejle.

Kontakt

40441645

Emil Asferg


Engelsk, samfundsfag, historie, mediefag og idræt.

Jeg er en glad, inspirerende og motiverende lærer med masser af undervisningsningserfaring og en fodboldtræneruddannelse som jeg nyder at gøre brug af . Jeg forsøger altid at indrage eleverne i mine lektioner, så de også føler ejerskab for undervisningen. Hos mig vil eleverne lære at være reflekterende medmennesker og verdensmennesker.

Kontakt

22 45 87 18

Hans Rasmussen

Drama, Engelsk, Matematik, Mediefag og Religion

En sprognørd med mod på engelskfaget og interesse for interkulturelle kompetencer. Jeg kan også regne den ud i matematik. I min undervisning skal der være plads til at fejle, eksperimentere og fordybe sig. I mig får I en struktureret og humoristisk lærer som interesserer sig for teater og kultur.

Kontakt

30608074

Jeppe Trinnerup Devantie

Engelsk, Håndværk og design, Historie og samfundsfag, Religion

Jeg er en religion og historienørd med en forkærlighed for både akademisk viden og praktisk håndværk. Så jeg elsker naturligvis at dykke dybt i emnerne og forklare alle sammenhængene. Men, jeg nyder også at lave noget kreativt med hænderne. Som lærer kan jeg tilbyde en bred faglig viden, et stort engagement og lidt erfaring med både E-sport, musik, spejderlivet og mere.

Kontakt

22645629

Johanne Frederiksen

Dansk, historie, engelsk, religion, idræt

I mig får I en lærerstuderende med kroppen i bevægelse samt hænderne i jorden, bøgerne og strikketøjet. Krop og kreativitet skal være redskaber i min undervisning. I rygsækken er undervisningserfaring fra efterskolejobs og foreningslivet. Jeg glæder mig til at være lærer og tage del i fællesskaber, der skaber lyst til læring.

Kontakt

28722601

Karen A. S. Fløytrup

Engelsk, idræt, friluftsliv, matematik og fysik/kemi, svømmelærer

En grammatiknørd der trives i udeskolen, og står ved brugen af kroppen som værktøj i kognitiv læring. Behersker både malepenslen, kajakpagajen, knobene, ridetøjlerne og snowboardet. Med vind i håret og røde kinder, skal der etableres trygge rammer inde samt ude, så vi alle kan begå os uden at frygte fejl.

Kontakt

29766449

Kasper Aagaard Troelsen

Dansk, engelsk, musik, mediefag

Som kommende lærer er jeg nysgerrig på, hvordan man får skabt en undervisning som motiverer og fanger børnenes fokus og interesse og hvordan man skaber en undervisning som både udvikler faglighed og personlig udvikling. Jeg tror på at hvis man har udgangspunkt i aktuelle elementer i elevens liv, kan det fremme motivationen og samtidig udvikle ikke kun de faglige færdigheder, men også de menneskelige aspekter såsom identitetsdannelse, empati og trivsel.

Kontakt

41819685

Line Sofie Baecher

Engelsk, Naturfag, Friluftsliv, Håndværk og design.

Certificeret TEFL underviser og har brugt det til at undervise engelsk i Kina. Tidligere frivillig i udvekslingsorganisationen YFU. Jeg er en kvinde med mange hobbyer og interesser inden for alt der omhandler det kreative, naturen, fysisk udfoldelse, mental og kropslig sundhed. Jeg glæder mig til at gøre brug af mine kompetencer som lærer.

Kontakt

91937098

Linette Christensen

Dansk, engelsk, religion, historie/samfundsfag, mediefag og seksualundervisning.

Jeg vil sammen med eleverne, gå på opdagelse i vores samfund og fællesskab. Forhåbentligt vække en gnist for deres læringslyst via refleksion, relation og humor. En struktureret, rummelig person er jeg til hverdag, men jeg vil støtte eleverne i at springe ud af rammerne, og træffe beslutninger på egne ben.

Kontakt

27219977

Rasmus Arlund

Dansk, engelsk, historie/samfundsfag, mediefag.

Jeg vægter relationsarbejdet højt, og tror på at et trygt og inkluderende klasserum hvor leg, bevægelse og medbestemmelse som en central del af undervisningen, danner rammen for et motiveret og givende læringsmiljø.
Eleverne skal have lyst til at lære og plads til at fejle.

Kontakt

42324932

Sonja Skovgård Møller

Dansk, engelsk, billedkunst,
historie/samfundsfag og seksualundervisning.

Jeg er en kreativ pige, som knytter stærke bånd til andre. Jeg kan lide at gå i dybden med mine fag,
og lave undervisning hvor eleverne får lov at have hænderne i gang mens de arbejder, og
få mange sanser i spil.

Kontakt

61270199

Suphatcha Suetrong/

Håndværk/Design, Engelsk, Matematik, Naturfag, Friluftsliv & Seksualundervisning. PBA Design og Business

Brænder for kreativitet og bestræber mig altid på at skabe en aktiv og differentieret
undervisning. Jeg ønsker at fange elevernes livslyst og læringsgnist gennem kreativitet og nysgerrighed, herved skal mine elever opleve at udvikle og lære at styrke evnen til at træffe egne valg og gå nye veje.

Kontakt

50911544